Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Cibakházi Holt-Tisza rehabilitációs lehetőségei 5. konferencia

A Cibakházi-Holt-Tisza Rehabilitációs elképzeléseivel kapcsolatos V. nyilvános, szakmai konferencia, és fórum 2011. november 18. án megtartott rendezvény fővédnöke Búsi Lajos Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztésért felelős helyettes Államtitkára volt.

web2.jpg

Hegyes Zoltán Cibakháza Polgármestere nyitotta meg a rendezvényt, megnyitó beszédében kitérve azokra a problémákra, amelyek a víztestekkel rendelkező vidéki településeket, és Cibakháza lakosságát is egyaránt érintik. Ilyen például a pályázati lehetőségeket korlátozó tulajdonosi megosztottságág. A tulajdonosi megosztottságágból eredő tájhasználat okozta terhelések hatására kialakult egyre romló vízminőség, és ökológiai állapot, amely vegyes helyzetet teremtve jelentősen növeli a több mint 150 éves holtág ökológiai katasztrófájának kockázatát. Megemlítette ugyanakkor, hogy a rehabilitáció tekintetében azonban hiányoznak a célirányos pályázati források is.

web3.jpg

A megnyitót, a Cibakházi Damjanich János általános iskola tanulóinak és Bata Hajnalka tanárnőnek előadásában tolmácsolt helyi népdalok színesítették.

A megnyitót követően Kis Zoltán Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Főosztály Térségi Programok Osztálya Osztályvezetője tolmácsolta Búsi Lajos Úr köszöntését, és a Nemzeti Vidékfejlesztési stratégia helyi gazdaságfejlesztési, térségfejlesztési lehetőségei címmel megtartotta előadását.

 

 

 

web1.jpgElőadásában hangsúlyozta, hogy a tárca rövidesen a parlament elé fogja tárni a vidék Alkotmány tervezetét, amelyben a konferencia tárgyát érintő jogi szabályozásoknak is helyet kell kapniuk. A Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció, A vidék hosszú távú jövőképe a tárca állásfoglalása alapján: Felkészülünk a klímaváltozás, az éghajlati szélsőségek hatásainak kiküszöbölésére A nemzetközi agrárdiplomácia területén a kényszeres megfelelési törekvések helyett nemzeti érdekeinkből kiinduló kezdeményező politikát folytatunk Céljainkat a fenntartható mezőgazdaság, a tartamos erdőgazdálkodás, a környezet- és tájgazdálkodás elvének betartásával valósítjuk meg

 
web4.jpgKis Zoltán Úr előadását követően, Varga Mátyás tájékoztatta a jelenlevőket, a  holtág rehabilitáció előkészítése során tapasztaltakról.

Elmondta, hogy: Összeállt a kép, az ökológiai egységet képző terület oltalmának hiányából fakadó tájhasználat, törvények által biztosított természetellenes, - hibás gyakorlatáról, a szakmai felügyeleti szervek, és a helyi kezdeményezések alapján készült javaslatok meghiúsulásának okáról. Továbbá hogy a holtág hasznosítása gyakorlatában jellemző a köz, és magán érdek nézetkülönbsége, azonban a természet rendjét felülíró területhasználat köz, és magánérdeket egyaránt sért. Minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Cibakházi Holt-Tisza esetében is, a jó vízminőség, és ökológiai állapot mindennemű hasznosítási lehetőség, és a fenntartható fejlődés legfontosabb alapja. A Cibakházi-Holt-Tisza jó vízminőségének, és ökológiai állapotának elérése, a hasznosítási lehetőségek kihasználásán alapuló jó életminőséget, munkalehetőséget, és akár 30-40 %-os ingatlan érték növekedést eredményezhet (Csak a helyi ingatlanok értéknövekedése milliárdos tétel, ami családonként, átlagosan legalább egy milliót jelent) az egészséges környezet számokban nem kifejezhető hozadékán túl.

web5.jpg

Tájökológiai szempontokra alapozott tájhasználat érvényesítése a Cibakházi Holt-Tisza rehabilitációja során  című előadásában Dr. Tóth Albert (Szolnoki Főiskola),a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnökségi tagja, kifejtette, hogy túl bonyolultan magyarázzuk a világ dolgait, és a hallgatóság figyelmébe ajánlotta  Szent-Györgyi Albert idézetében foglaltakat, miszerint "A lényeget tanítsuk szépen, egyszerűen, és világosan, mert a lényeg mindig szép, egyszerű, világos és gyönyörűsége a szellemnek"

Előadásában az  élőhely típusok, életközösségek, a Vízi élőhely típusok, életközösségek bemutatását követően a Kárpát-medence sajátos vízrajzi helyzetéről, majd a cibakházi holtág sorsának alakulása tekintetében fejtette ki véleményét

web6.jpgHáfra Mátyás Közép-Tisza- Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgyűjtő- Gazdálkodási Osztály Osztályvezetője. A Cibakházi Holt-Tisza és az EU Víz keretirányelv kapcsolatrendszerét mutatta be előadásában

 A szakmai kérdések tekintetében kiemelte,hogy Számos potenciális szennyezőforrás található még a holtág környezetében, melyek csökkentésére törekedni kell. Nem szerkezeti intézkedések (pld szabályozás). keretében Cibakháza és Nagyrév települések Rendezési Tervében a holtág és szűkebb környezetére külön sajátos előírásokat kell megfogalmazni a szennyezések és a terhelések (koncentrált és diffúz) csökkentése érdekében. Hangsúlyozta továbbá a következőket. Át fogó környezeti és vízminőségi állapotfelmérő és stratégiai tervet kell készíteni. A holtág üzemeltetési és tervezési feladatainak koordinálására felelős személy, személyek kijelölése szükséges, aki (k) átfogóan ismerik a problémákat, a lehetőségeket, és gyakorlatilag ezzel kelnek, ezzel fekszenek. A Szerkezeti intézkedések keretében. A holtág potenciális szennyezőanyag terhelésének lehetőségét tovább kell csökkenteni. Komplex megoldások keresése. Koncepció terv szükséges. (SÜRGŐS!) Koncentrált terhelések csökkentése. (belterületei csapadékvíz elvezetés, szűrőmezők kialakítása… stb) Diffúz szennyezések csökkentése. (mg. Területek, parti sáv, puffer zóna kialakítás… stb) Felhagyott hulladéklerakó rekultivációjának mielőbbi megkezdése, rekultivációs terv átdolgozása és engedélyeztetése. Feltöltés, vízutánpótlás. Belső terhelés csökkentése.web7.jpg

Eszes Zsolt, az Inwatech Környezetvédelmi Kft. Ügyvezető Igazgatója. Biogáz üzem méretezés Cibakházán, a Cibakházi Holt-Tiszában lévő alapanyagok figyelembevételével. című előadásában a holtág rehabilitáció, és a zöldenergia termelés kapcsolatának lehetőségét mutatta be. Elmondta, hogy az INWATECH Kft. Eredményfelelős fővállalkozó. A Cibakházi biogáz üzem Megvalósíthatóság érdekében végzendő műszaki és gazdaságossági elemzések részben már elkészültek. Az elkészült elemzésekből látható, hogy van realitása egy, a holtág rehabilitációra épülő, energetikailag önellátó mikro térség létrehozásának, ami akár a 2012 második félévére várható EU források megnyílásával valósággá is válhat. Ehhez azonban mielőbb létre kell hozni egy, a zöldenergia termelés lehetséges szereplőit összefogó projektközösséget.

Hegyes Zoltán, záróbeszédében elmondta, hogy az elhangzottak a következő időszak intézkedéseinek alapját képezhetik. Nagyon sok szegmense van a rehabilitációnak, amelyet a törvényhozás szintjén kell rendezni. A jogszabályi háttér biztosításával szükséges rendezni, hogy az érintett tulajdonosok, kötelesek legyenek viselni azokat az egyes lépéseket, amelyek a jó ökológiai állapot megteremtéséhez szükségesek. A Tisza völgy fejlesztésének programjába, fontosnak tarjuk, hogy a mentett oldali holtágak is bekerüljenek, ezekkel együtt tartozzon a Tisza egésze ebbe a programba. Nyilván valóan az önkormányzatnak is ki kell venni a részét az előkészítési intézkedésekből. Lényegében a Cibakházi önkormányzatot, mint többségi tulajdonost, felelősség is terheli. Kiemelte, hogy a zöld energiatermelés lehetőségével kombinált megoldási lehetőség, a holtág ökológiai állapot célkitűzésének elérhető közelségbe kerülő lehetősége mellett, a gazdaságfejlesztés számára is teret biztosít. Megjegyezte, hogy nagyon tartalmas, és színvonalas előadások hangzottak el, amelyek megtartását nem csak, hogy megköszöni, hanem megtiszteltetésnek veszi, hogy meghallgathatta őket. A továbbiakhoz eredményes munkát kívánva a konferenciát berekesztette.

Ezúton is szertném köszönetemet, tolmácsolni a rendezvény támogatóinak.

         Ciszöv 49 Kft.

         Farkas pékség Cibakháza

         Inwatech Környezetvédelmi Kft

         Izker Kft. Cibakháza

         Terasz cukrászda Cibakháza

A lapon szereplő fotókat Balázs László készítette.

Cibakáza 2011 11 22

                Varga Mátyás
           a konferencia szervezője

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.